07
Pro
2018
07:45

Přednáška Grafomotorika 15. 12. 2018

Pojďme si povídat o našich dětech! 15.12.2018 od 10:00

Probereme vývojová stádia od novorozence po předškoláka. Co to je grafomotorika? Proč a co je důležité pro její rozvoj? Dozvíte se, jak správně rozvíjet (grafo)motoriku od raného dětského věku, jaké zvolit vhodné pomůcky a jak připravit vhodné prostředí (sezení u stolu...) Dostanete také tipy na cvičení a protažení před kreslením a různé aktivity. A samozřejmě se dozvíte i kam se případně obrátit pro radu. Raná péče se vám nejpozději s nástupem do školy vrátí.

Věra Krčková je lektorkou kurzů Cresli zaměřených nejen na rozvoj grafomotoriky, ale i společný prožitek z tvoření dětí s rodiči a prohlubování zájmu o výtvarné vyjadřování. Je autorkou knížky Domalovánky od jara do zimy. www.cresli.cz

Rezervace na dobrovolnici@rcletna.cz (mailto:dobrovolnici@rcletna.cz ) či tel. 775 562 670.
Cena 50 Kč
Rodinné centrum Letná, Janovského 24, P7.