Knihovna

V prostorách RC Letná je umístěna knihovna (knihovnička) s tradičními i moderními knihami o rodičovství a výchově, knihami o grafomotorice, kuchařkami a další tematickou literaturou. Knihovna čítá asi 100 titulů a nabídku stále rozšiřujeme.

Půjčení je bezplatné, vybíráme pouze vratnou zálohu 100Kč/kniha. Výpůjční doba je jeden měsíc. Knihy si můžete zapůjčit pravidelně v době dopolední otevřené herny (út,st,pá), případně v době kurzů, které navštěvujete.

Co v knihovně najdete?

  • Respektovat a být respektován
  • Sourozenecké konstelace
  • Líný rodič
  • Rozvíjej se, děťátko a Něžná náruč rodičů
  • a mnoho dalších...

Kompletní seznam titulů zde.

Chcete si ověřit, zda knihu máme či zda není zrovna vypůjčena?
Napište nám e-mail.

Máte doma knihy o výchově, které již nevyužijete?
Rádi je přijmeme a nabídneme k přečtení dalším zájemcům.

Toužíte si přečíst knihu a nemůžete či nechcete si ji kupovat?
Knihu rádi zakoupíme a můžete si ji půjčit jako první.