Nabízíme

Dopolední herna a Klubík jsou určeny pro rodiče s malými dětmi, které ještě nechodí do školky, ale mohou přijít i větší sourozenci. Jsou otevřené všem příchozím a není třeba se hlásit předem. Setkání podpůrné skupiny pro matky probíhají jednou za 14 dní a termín je vhodné rezervovat u lektorky, kapacita je omezená, platí se za každé setkání. Kurzy pro dospělé a kroužky pro děti nebo rodiče s dětmi probíhají pololetně a zájemci se zapisují po individuální domluvě s lektory. Kroužky a kurzy se platí se předem, většinou na pololetí či dané časové bloky.

Otevřená herna

Rodinné centrum Letná nabízí prostor pro setkávání maminek (či tatínků) s dětmi. Herna je vybavena hračkami pro děti předškolkového věku, na zemi je příjemný koberec. Dominantou prostoru je velmi oblíbené dřevěné patro se skluzavkou. Herna je přístupná od úterý do pátku od 9 do 12 hodin bez nutnosti rezervace. Chod herny je zajišťován týmem dobrovolnic z řad maminek.

Cena: 25 Kč/za započatou hodinu za rodinu.

Aktivity pro rodiče s dětmi

Klubík pro děti 1-2 roky a 2-3 roky

úterý 9:00 - 12:00 pro děti 1-2 roky, pátek 9:00 - 12:00 pro děti 2-3 roky (od 11.9.)

V rámci Klubíku nabízíme pro děti dané věkové skupiny cvičení (9:30-10:00) a výtvarnou činnost (10:30-11:00). Mezi aktivitami je 30min přestávka na svačinku. Aktivity jsou určeny pro volně příchozí a není třeba se hlásit předem. Klubík je v daný den přizpůsoben dětem uvedeného věku, ale zůčastnit se mohou i děti starší/mladší.

Cena: 30 Kč/aktivita Děti, které se účastní Klubu (obou aktivit), mají hernu v ceně!

Kontakt: kontakt@rcletna.cz, tel. 775 562 672

Podpůrná a sdílecí skupina pro matky

pondělí 9:45 - 11:45 (od 10.9. jednou za 14 dní)

Skupinu vedou nadšené matky Pavla Cerhová Kořínková, psycholožka, a Kateřina Janková, krizová interventka, obě na rodičovské dovolené. Setkání matek v kruhu, které přinášejí své příběhy, probíhají v herně RCL za možné přítomnosti dětí.

Cena: 50 Kč včetně vstupu do herny pro děti

Kontakt: Pavla Cerhová Kořínková, tel. 775 310 933 (SMS), pavla.korinkova@gmail.com

www.pavlakorinkova.cz

Hravá miminka - nelezoucí (cca 2 - 7 měsíců)

pondělí 12:20 - 13:10 (od 25.2.2019)

Namasírujeme miminka přes oblečení s básničkami (dozvíte se i jak masáží ovlivnit zdraví a pohodu miminka). Zazpíváme si a zařadíme aktivity pro zlepšení motorického vývoje i pro radost a pohodu vaši i miminka. Sdílíme tipy pro manipulaci s miminkem, dobrý spánek, příkrmy a zdraví přirozenou cestou. Lekce je prokládána krátkými chvilkami s cviky z jogy a čchikungu pro maminky.

Cena: 1500 Kč/blok 15 lekcí (Samostatný vstup pouze jako náhradník za 130Kč po předchozí rezervaci.)

Kontakt: Gabriela Jägerová, tel. 777 734 899, gabina.jagerova@gmail.com

www.rekouzivota.cz

Hravá miminka - lezoucí/první krůčky (cca 8 - 18 měsíců)

pondělí 13:30 - 14:20 (od 25.2.2019)

S dětmi zacvičíme cviky z babyjogy a masáží, zařadíme další pohybové a smyslové aktivity a hrátky. Vše s říkadly a s písničkami dle ročního období. Využíváme hudební nástroje, velké míče i míčky a další pomůcky. Součástí lekce je překážková dráha, chvilky s cviky z jogy a čchikungu pro maminky. Sdílíme i tipy pro zdraví dětí i mámy, jak na rytmus dne a další témata.

Cena: 1500 Kč/blok 15 lekcí (Samostatný vstup pouze jako náhradník za 130Kč po předchozí rezervaci.)

Kontakt: Gabriela Jägerová, tel. 777 734 899, gabina.jagerova@gmail.com

www.rekouzivota.cz

Jógové hrátky (pro maminky s dětmi 1-3 roky)

Úterý 16:00 - 16:45 (od 4.9.)

Každá hodina se skládá z počátečních rituálů jako je společné pozdravení jednoduchou písničkou, mantra na zklidnění a cinknutí na tibetské kouzelné činelky. Pak následují pohybové říkanky, příběh, který si znázorňujeme či si hrajeme na zvířátka. Část hodiny je věnována společnému posilování a protahování s pomocí her a básniček. Posledních 10 minut je věnováno dospělým a relaxování. Na příjemnou hudbu si zacvičíme krátkou jógovou sestavu, protáhneme zkrácené svaly a uvolníme záda. Během cvičení rodičů si děti hrají se svými vrstevníky.

Cena: 100 Kč/jednotlivá lekce, 800 Kč/blok 10 lekcí

Kontakt: Kateřina Vecseyová, tel. 605 475 756, katerina.vecsey@gmail.com

www.jogovehratky.cz

Cvičení pro maminky s dětmi (vhodné i pro těhotné)

Čtvrtek 10:30 - 11:30 (opět od října 2019)

Lekce je složená z prvků fitness, pilates a strečinku. Děti zapojíme do cvičení pomocí hrátek, básniček a písniček. Lekce je zaměřená především na posílení oblasti pánevního dna a dalších problémových partií, které jsou během těhotenství a po porodu nejvíce oslabené. Budeme se učit i relaxovat a uvolňovat. (Můžou přijít i maminky s diastázou, s bolestí beder, s inkontinencí, s nefunkčním pánevním dnem...)

Cvičení bude uzpůsobené Vaší momentální výkonnosti, možnostem a zdravotnímu stavu. Individální přístup. Omezený počet cvičících maminek.

Cena: 150 Kč/jednorázová lekce

Kontakt: Hana Ondřejová, tel. 777 299 079, balancezdravi@gmail.com

www.balancezdravi.cz

Cvičení pro maminky s miminky

Čtvrtek 09:15 - 10:15 (opět od října 2019)

Lekce je složená z prvků fitness, pilates a strečinku. Děti zapojíme do cvičení pomocí hrátek, básniček a písniček. Lekce je zaměřená především na posílení oblasti pánevního dna a dalších problémových partií, které jsou během těhotenství a po porodu nejvíce oslabené. Budeme se učit i relaxovat a uvolňovat. Cvičení je vhodné pro maminky po šestinedělí.

Cena: 150 Kč/jednorázová lekce

Kontakt: Hana Ondřejová, tel. 777 299 079, balancezdravi@gmail.com

www.balancezdravi.cz

Hrátky s angličtinou (pro děti 2 - 6 let)

Úterý 15:00 - 15:30 (od 11.9.)

Čeká vás půlhodina anglických písniček, slovíček, ale především hravé učení angličtiny. Při lekci se děti protáhnou a občas budeme i něco vyrábět. Hrátky jsou vhodné pro děti od 2 let, které již rozumí jednoduchým pokynům. Maldší děti doprovází na lekci rodiče, starší děti se mohou účastnit samostatně. Vhodné i pro rodilé mluvčí. Lekce vede zkušená učitelka angličtiny a maminka dvou dětí Lucka. Na lekce se není třeba hlásit, ani docházet pravidelně.

Cena: 50 Kč/jednotlivá lekce

Kontakt: Lucie Horová, tel. 721 819 211, email

Maminko, tatínku, pojďte si se mnou creslit!

Středa 17:00 - 17:50 (od 19.9.)

Přijďte si s námi tvořit a hrát. Volnočasový kurz je zaměřen na aktivní trávení společného času dětí a dospělých. Přispívá k rozvoji jemné motoriky a grafomotoriky. V kurzu zapojíte fantazii, prostorovou orientaci, vnímavost, pozornost. Každá lekce obsahuje aktivační a tvořivou část.

Cena: 1500 Kč/blok 10 lekcí

Kontakt: Věra Krčková, tel. 723 987 473, domalovanky@gmail.com

www.cresli.cz

Kroužky pro školkové děti a školáky

nahoru

Jógové hrátky (předškoláci 4 –6 let)

Pondělí 16:00 – 16:45 (od 3.9.)

Lekce představuje samostatné cvičení bez rodičů ve skupince ostatních dětí. Cílem je přinášet radost z pohybu a vštípit zdravé pohybové návyky. Formou vyprávění příběhů a her se děti učí jógové pozice inspirované přírodou a zvířaty. Cvičení rozvíjí u dětí představivost, soustředění a sebevnímání. Vše probíhá v příjemné přátelské atmosféře a nesoutěživém duchu.

Cena: 100 Kč/jednotlivá lekce, 800 Kč/blok 10 lekcí

Kontakt: Kateřina Vecseyová, tel. 605 475 756, katerina.vecsey@gmail.com

www.jogovehratky.cz

Cresli hrátky

Středa 16:00 - 16:50 (kurz momentálně neběží)

Volnočasová aktivita Cresli - hrátky je pro všechny děti předškolního věku. Nechte své děti, aby si hrály s Cresli! Volnočasový kurz přispívá k rozvoji jemné motoriky a grafomotoriky. Je zaměřen na spolupráci, fantazii, prostorovou orientaci, vnímavost, pozornost, pozitivní hodnoty. Každá lekce obsahuje aktivační a tvořivou část.

Cena: 1200 Kč/blok 10 lekcí

Kontakt: Věra Krčková, tel. 723 987 473, domalovanky@gmail.com

www.cresli.cz

Hrátky s angličtinou (pro děti 2 - 6 let)

Úterý 15:00 - 15:30 (od 11.9.)

Čeká vás půlhodina anglických písniček, slovíček, ale především hravé učení angličtiny. Při lekci se děti protáhnou a občas budeme i něco vyrábět. Hrátky jsou vhodné pro děti od 2 let, které již rozumí jednoduchým pokynům. Maldší děti doprovází na lekci rodiče, starší děti se mohou účastnit samostatně. Vhodné i pro rodilé mluvčí. Lekce vede zkušená učitelka angličtiny a maminka dvou dětí Lucka.

Cena: 50 Kč/jednotlivá lekce

Kontakt: Lucie Horová, tel. 721 819 211, email

Kurzy pro dospělé

nahoru

Tvořivé večery

Středa od 20:00

Série tvořivých večerů, které se konají přibližně jednou za měsíc. Během roku budete mít možnost si vyzkoušet různé tematické i netematické rukodělné činnosti: zdobení perníčků či velikonočních vajíček, plstění, korálkování, recy věci aj. Jedná se především o příjemné setkání, příležitost si popovídat, trochu relaxovat a něco si vyrobit.

Cena: 70Kč + materiál

Kontakt: Silvie Ježková, tel. 775 562 672, kontakt@rcletna.cz

Cvičení pro zdravá záda

Úterý 17:00 – 18:00 (od 4.9.)

Kompenzačně-relaxační cvičení pro zdravá záda a klouby pro všechny věkové kategorie. Cvičíme v malé skupině a je tedy možnost individuálního přístupu.

Cena: 100 Kč/lekce nebo 1500 Kč/pololetí, možnost náhrad

Kontakt: Vlasta Marčanová, tel. 606 289 769, email

Fitness - zdravě, chytře a hravě

Středa 18:30 – 19:30 (od 12.9.)

Funkční trénink, správné držení těla, osvojení bráničního dýchání, zpevnění středu těla, používání vlastní váhy těla při cvičení, protažení svalů zkrácených, posílení svalů oslabených atd.

Cena: 1200 Kč/10 lekcí nebo 150Kč/jednotlivá lekce.

Kontakt: Kristýna Pražáková, tel. 732 952 260, prazakova.k@email.cz

www.osobnicviceni.cz

Možnost využít i odborného poradenství: diagnostika pohybového aparátu, sestavení cvičebního plánu (kompenzační cvičení na vyrovnání svalových disbalancí) nebo osobní sportovní poradenství.

Nedělní speciál

Neděle 10:00 - 11:30 a 12:00 - 13:30

Cvičení (nejen) pro maminky bez dětí, jedinou prodmínkou je, abyste byla po šestinedělí. A co budeme cvičit? Pilates a zdravotní cvičení. Zaměříme se na pánevní dno a břišní diastázu, chodidla, dolní končetiny, kyčle a SI, krk, ramena, hrudník a další… :-) Při cvičení používáme různé pomůcky.

Cena: 190 Kč/jednorázová lekce, 850Kč/ 5 lekcí

Kontakt: Hana Ondřejová, tel. 777 299 079, balancezdravi@gmail.com

www.balancezdravi.cz

Jóga s Katrin Köhler v RC Letná

Aktuální informace a další podrobnosti o kurzech jógy najdete na webových stránkách lektorky.

Hatha jóga a Pránájáma

Pondělí 9:30-11:00, 18:15-19:45 a 20:00-21:30 Čtvrtek 18:15-19:45 a 20:00-21:30

Jóga pro těhotné/ po porodu

Středa 9:00-10:30 jóga pro těhotné Středa 10:45-12:15 jóga po porodu

Možnost hlídání dětí v herně RCL.

Cena: 240kč/lekce, platba po blocích

Kontakt:Katrin Köhler, tel. 603 360 554, info@jogakatrinkohler.cz

www.jogakatrinkohler.cz