Vzdělávací akce pro rodiče


Navigace ve stránce


V roce 2017 jsme připravily tyto přednášky:

 

Jak zvládnout rozpad rodiny

Přednáší: Mgr. Iva Dušková

25. 1. 2017 od 20:00 - 22:00

S rozvodem nebo rozchodem se každý ve svém okolí již jistě sekal. Tento seminář je zaměřen na to, co se děje s jednotlivými členy rodiny (čím si procházejí, co prožívají, jak reagují, jaké úkoly mají plnit) a v jejím širším okolí při rozpadu rodiny, jak uspořádat vztahy mezi rozešlými rodiči a dítětem v nové situaci a jak pomoci dítěti vyrovnat se s touto náročnou situací.

Školní zralost

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

16. 2. 2017 od 10:00 - 12:00

Cílem přednášky je podpora dětí a rodičů a jejich přípravy před vstupem do ZŠ. Klíčovými body je určení sociální zralosti dětí, znalosti dětí, jemná a hrubá motorika a citová zralost dětí.

Vstup dítěte do mateřské školy

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

23. 2. 2017 od 10:00 - 12:00

Cílem přednášky je zodpovědět, jaké jsou výhody a možné nevýhody pro dítě při pobytu v mateřské škole. Kdy vytrvat a kdy školku „vzdát“? Jak připravit dítě na vstup do mateřské školy. Jak pomoct dítěti odpoutat se od rodiče?

Dále chystáme:

Besedu na téma potravinové alergie

Seminář o dětské noze a obouvání

Seminář na téma Psychická pohoda a její vliv na zdraví a rodinu

Přednášku děti a technologie

 

2016

Proběhlé přednášky v roce 2016 byly podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV.

Vývoj a výchova dítěte 0-3 roky

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Zvyky a zlozyky dítěte, citový příklon, umění naslouchat, dětský vzdor, schopnosti s dovednosti dítěte (jemná a hrubá motorika, chození na nočník), rozvoj samostatnosti, sebevědomí a odpovědnosti.

Komunikace v partnerském vztahu

Přednáší: Mgr. Iva Dušková (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)

Přednáška nabídne potřebné informace o funkční a nefunkční komunikaci, o tom, co komunikaci blokuje, co ji naopak pozitivně rozvíjí a co podporuje v komunikaci vzájemný respekt a atmosféru porozumění. Účastníci se budou učit  bezpečným způsobem pracovat s emocemi, rozvíjet svoji schopnost empatie, seznámí se s komunikačními modely a dostanou prostor k posílení komunikačních dovedností.

Vývoj a výchova dítěte 3-6 let

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Dítě a jeho vstup do mateřské školky, dovednosti a schopnosti v jednotlivých věkových obdobích, hra v kolektivu, fantazie, konec období vzdoru, samostatnost, odpovědnost a utváření sebevědomí, trest pro dítě.

Komunikace v partnerském vztahu - interaktivní kurz

Přednáší: Mgr. Iva Dušková (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)

Účastníci se budou učit bezpečným způsobem pracovat s emocemi, rozvíjet svoji schponost empatie, seznámí se s komunikačními modely a dostanou prostor k posílení komunikačních dovedností. Vše doprovázeno nácvikem praktickývh dovedností.

Dětský vzdor

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Věk, kdy se nejvíc projevuje, příčiny vzniku, projevy dítěte (jaké jsou už mimo normu), jak na ně regaovat, kompromis-vhodná alternativa?

Konflikty a způsob jejich řešení

Přednáší: MgrIva Dušková (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)

přednáška seznámí s pojetím konfliktů a jejich dobrým řešením, poukáže na neadaptivní formy chovní v konfliktních situacích, naučí účastníky rozpoznávat manipulaci  používat techniky kotramanipulace. Zaměří se na agresivní, pasivní a asertivní chování. Účastníci získají znalosti potřebné k přecházení a zvládání konfliktů.

Puberta

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Změny v období puberty-fyzické i psychické, rebelantství, protest dítěte, zvýšená kritičnost - co s tím, hledání identity, citová rozkolísanost, touha po osamostatnění, parta, lásky dítěte.

Proběhlé vzdělávací akce s podporou MPSV:

2015

Puberta

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Změny v období puberty-fyzické i psychické, rebelantství, protest dítěte, zvýšená kritičnost - co s tím, hledání identity, citová rozkolísanost, touha po osamostatnění, parta, lásky dítěte.

Vývoj a výchova dítěte 0-3 roky

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Zvyky a zlozyky dítěte, citový příklon, umění naslouchat, dětský vzdor, schopnosti s dovednosti dítěte (jemná a hrubá motorika, chození na nočník), rozvoj samostatnosti, sebevědomí a odpovědnosti.

Vývoj a výchova dítěte 3-6 let

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Dítě a jeho vstup do mateřské školky, dovednosti a schopnosti v jednotlivých věkových obdobích, hra v kolektivu, fantazie, konec období vzdoru, samostatnost, odpovědnost a utváření sebevědomí, trest pro dítě.

Dítě-rodič-prarodič-vztahy napříč generacemi

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Konflikty a způsob jejich řešení

Přednáší: MgrIva Dušková (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)

přednáška seznámí s pojetím konfliktů a jejich dobrým řešením, poukáže na neadaptivní formy chovní v konfliktních situacích, naučí účastníky rozpoznávat manipulaci  používat techniky kotramanipulace. Zaměří se na agresivní, pasivní a asertivní chování. Účastníci získají znalosti potřebné k přecházení a zvládání konfliktů.

Komunikace v partnerském vztahu I

Přednáší: Mgr. Iva Dušková (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)

Přednáška nabídne potřebné informace o funkční a nefunkční komunikaci, o tom, co komunikaci blokuje, co ji naopak pozitivně rozvíjí a co podporuje v komunikaci vzájemný respekt a atmosféru porozumění. Účastníci se budou učit  bezpečným způsobem pracovat s emocemi, rozvíjet svoji schopnost empatie, seznámí se s komunikačními modely a dostanou prostor k posílení komunikačních dovedností.

Komunikace v partnerském vztahu II

Přednáší: Mgr. Iva Dušková (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)

Účastníci se budou učit bezpečným způsobem pracovat s emocemi, rozvíjet svoji schponost empatie, seznámí se s komunikačními modely a dostanou prostor k posílení komunikačních dovedností. Vše doprovázeno nácvikem praktickývh dovedností.

2013 a 2014 :

Vývoj partnerského vztahu

Přednáší: Mgr. Iva Dušková (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)

Seminář je zaměřen na podmínky důležité pro vznik a udržení partnerského vztahu a rodiny, na to, co podporuje a narušuje partnerské soužití, jaké jsou fáze ve vývoji partnerského vztahu, jaké změny přicházejí po narození dítěte a jaké krize se ve vztahu mohou bojevit a jak je zvládat.

Konflikty a způsob jejich řešení

Přednáší: Mgr. Iva Dušková (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)

přednáška seznámí s pojetím konfliktů a jejich dobrým řešením, poukáže na neadaptivní formy chovní v konfliktních situacích, naučí účastníky rozpoznávat manipulaci  používat techniky kotramanipulace. Zaměří se na agresivní, pasivní a asertivní chování. Účastníci získají ynalosti potřebné k přecházení a zvládání konfliktů.

Vývoj a výchova dítěte 3-6 let

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Dítě a jeho vstup do mateřské školky, dovednosti a schopnosti v jednotlivých věkových obdobích, hra v kolektivu, fantazie, konec období vzdoru, samostatnost, odpovědnost a utváření sebevědomí, trest pro dítě.

Dětský vzdor

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Věk, kdy se nejvíc projevuje, příčiny vzniku, projevy dítěte (jaké jsou už mimo normu), jak na ně regaovat, kompromis-vhodná alternativa?

 

Vývoj a výchova dítěte 0-3 roky

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Zvyky a zlozyky dítěte, citový příklon, umění naslouchat, dětský vzdor, schopnosti s dovednosti dítěte (jemná a hrubá motorika, chození na nočník), rozvoj samostatnosti, sebevědomí a odpovědnosti.

Komunikace v partnerském vztahu

Přednáší: Mgr. Iva Dušková (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)

Přednáška nabídne potřebné informace o funkční a nefunkční komunikaci, o tom, co komunikaci blokuje, co ji naopak pozitivně rozvíjí a co podporuje v komunikaci vzájemný respekt a atmosféru porozumění. Účastníci se budou učit  bezpečným způsobem pracovat s emocemi, rozvíjet svoji schopnost empatie, seznámí se s komunikačními modely a dostanou prostor k posílení komunikačních dovedností.

Partnerská komunikace-interaktivní kurz

Přednáší: Mgr. Iva Dušková

V tomto semináři si účastníci budou moci vyzkoušet teoretické informace o komunikaci v malých i větších skupinách. Zaměříme se na jednotlivé komunikační postupy a dovednosti, budeme zážitkovou formou pracovat s pocity, které v nás jednotlivé způsoby komunikace mohou vyvolat. Přiblížíme si konstruktivní varianty komunikace a možnost zvládání manipulace.

Puberta

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Změny v období puberty-fyzické i psychické, rebelantství, protest dítěte, zvýšená kritičnost - co s tím, hledání identity, citová rozkolísanost, touha po osamostatnění, parta, lásky dítěte.

Vývoj a výchova dítěte 0-3 roky

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Zvyky a zlozyky dítěte, citový příklon, umění naslouchat, dětský vzdor, schopnosti s dovednosti dítěte (jemná a hrubá motorika, chození na nočník), rozvoj samostatnosti, sebevědomí a odpovědnosti.

Komunikace mezi rodičem a dítětem 

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Pravidla vzájemné komunikace ( dvojí vazba, manipulace, agrese, pasivita), jak žádat dítě o něco, používat ve vztahu k dítěti kritiku a jak, vytváření vztahu k dítěti prostřednictvím komunikace.  

Náročné situace v životě dítěte

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Charakteristika náročných situací (nástup do školy, do školky, nemoc v rodině, krize v partnerském soužití), prožívání dítěte vzhledem k jeho osobnosti, jak dítěti pomoci, co vytváří nejistotu u dítěte. 

Učení nemusí být mučení

Školní zralost patří k předpokladům úspěšného startu ve škole. Zažívat radost, podp1ořit zvídavost. Vše, co s tématem školní zralosti souvisí v oblasti fyzické, mentální a emocionálně-sociální je obsahem společného setkání.

Přednáší: Jaroslava Budíková z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7

Komunikace mezi partnery

Přednáší: Mgr. Iva Dušková

Seminář nabídne potřebné informace o funkční a nefunkční komunikaci, o tom, co komunikaci blokuje, co ji naopak pozitivně rozvíjí a co podporuje v komunikaci vzájemný respekt a atmosféru porozumění. Účastníci se budou učit  bezpečným způsobem pracovat s emocemi, rozvíjet svoji schopnost empatie, seznámí se s komunikačními modely a dostanou prostor k posílení komunikačních dovedností.

Konflikty a způsob jejich řešení

Přednáší: Mgr. Iva Dušková

Seminář seznámí s pojetím konfliktů a jejich dobrým řešením, poukáže na neadaptivní formy chování v konfliktních situacích. Naučí účastníky rozpoznávat manipulaci a používat techniky kontramanipulace. Zaměří se na agresivní, pasivní a asertivní chování. Účastníci získají znalosti potřebné k přecházení a zvládání konfliktů.

 

Partnerský vztah a založení rodiny

Přednáší: Mgr. Iva Dušková

Seminář je zaměřen na podmínky důležité pro vznik a udržení partnerského vztahu a rodiny, na to, co podporuje a narušuje partnerské soužití, jaké jsou fáze ve vývoji partnerského vztahu, jaké změny přicházejí po narození dítěte a jaké krize se ve vztahu mohou objevit a jak je zvládat.

 

2012:

Zvládání rodičovských emocí

Přednáší: Bc. Šárka Kotvalová

Interaktivní přednáška s praktickými tipy ke zvládání negativních rodičovských emocí v každodenním životě.

 

Ideální rodič, ideální dítě

Přednášejí: PhDr. Katarína Lomská Filasová, Mgr. Anita Michajluková.

Představy, jak bych měl/a jako rodič ideálně fungovat, jak by se mělo dle mé představy chovat mé dítě a jak se vypořádat s tím, že je to jinak, než jsem si představoval/a.

Vývoj a výchova dítěte od narození do 3 let

Přednáší: Mgr. Jaroslava Budíková

 

Smysl, význam a překonávání vývojových prahů dítěte v rodině

Přednáší: PhDr. Ludmila Trapková

 

Vyvažování mužských a ženských sil v rodině

Přednáší: PhDr. Ludmila Trapková

 

Partnerský vztah jako zdroj citové "výživy" v rodině

Přednáší: PhDr. Ludmila Trapková

 

Vývoj a výchova dítěte 3-6 let

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

 

Vývoj a výchova dítěte 6-12 let (mladší školní věk)

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

Dětský vzdor

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

 

Sourozenecké vztahy

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová

 

Dítě-rodič-prarodič-vztahy napříč generacemi

Přednáší: PhDr. Ilona Špaňhelová